Podkarpackie Laboratorium Badawcze Sp. z o.o

Swoją działalność skupia nie tylko na terenie woj. podkarpackiego, ale również całego kraju. W skład zespołu wchodzą doświadczeni pracownicy, którzy od lat zajmują się problematyką pomiarów środowiska pracy, którzy swoją wiedze i umiejętności nieustannie poszerzają biorąc udział w licznych szkoleniach, seminariach, badaniach biegłości.

Zakres akredytacji laboratorium

Pomiary hałasu

Strategia pierwsza z podziałem na czynności

Pomiary drgań ogólnych

Pomiary drgań miejscowych

Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego oraz obliczenia równomierności oświetlenia

Pobieranie próbek pyłów przemysłowych

Dozymetria indywidualna

Pobieranie próbek czynników chemicznych

  • Substancje nieorganiczne, w tym frakcja respirabilna (dozymetria indywidualna)
  • Substancje organiczne (dozymetria indywidualna)
  • Metale i ich związki, w tym frakcja wdychalna i respirabilna (dozymetria indywidualna)

Pobieranie i badanie czynników pyłowych

  • Frakcja wdychalna (dozymetria indywidualna)
  • Frakcja respirabilna (dozymetria indywidualna)

Pobieranie pyłów przemysłowych

Włókna respirabilne

Pobieranie substancji nieorganicznych

Frakcja torakalna

Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc

Pomiary mikroklimatu umiarkowanego, gorącego i zimnego

Pomiary stężenia tlenku węgla (CO) tlenku azotu (NO), dwutlenku azotu (NO2)

 Metoda elektrochemiczna

Pomiary hałasu pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych

Badania materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Badanie wydajności – wydruk monochromatyczny laserowy, wydruk kolorowy laserowy

Hałas ultradźwiękowy,

Promieniowanie optycznie, Pole elektromagnetyczne

Te pomiary realizujemy w oparciu o współpracę z innymi akredytowanymi laboratoriami.